نگهداری و اجاره سرور

سرورهایی با زیرساخت و ارتباط پایدار و سرعت مناسب، نیاز شرکتها و سازمانهاست که ایجاد این بستر برای سرورهای مورد نیاز گاه بسیار پرهزینه و سنگین می باشد که برای رفع این نیاز دیتاسنتر هایی ایجاد شده که ضمن فراهم کردن بستر های استاندارد، اقدام به میزبانی و نگهداری سرورها می نمایند.

یکی از افتخارات الماس نت، نگهداری و اجاره سرور به شرکتها و موسساتی است که از خدمات شبکه های اختصاصی (VPLS-MPLS) نیز استفاده میکنند. که این امر باعث دریافت پشتیبانی متمرکز نیز میگردد.