در این سرویس ها ضمن بالابردن پایداری ارتباطات و کیفیت خدمات ، هزینه های شبکه کاهش یافته و سرعت ،کیفیت و امنیت ارتباط بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. شرکت های با دفاتر و شعب متعدد، با پراکندگی جغرافیایی در تهران و سطح کشور و شرکت های اقماری و تابعه و همچنین شرکت هایی که شعب و مراودات داخل شبکه ای دارند از جمله استفاده کنندگان این سرویس ها هستند.

شبکه های اختصاصی (VPLS-MPLS)

 • تضمین سطح کیفی خدمات (SLA مطابق با استاندارد)
 • راه اندازی سریع
 • ارتباط پایدار ( Layer 3 )
 • امکان اشتراک گذاری اینترنت در تمام نقاط متصل
 • دستیابی به حداکثر سرعت و مستقل از فیلترینگ
 • مشاوره رایگان و آموزش پرسنل در صورت نیاز
 • مدیریت متمرکز کاربران شبکه
 • مشاهده مقدار مصرفی (گراف مصرف)
 • لینک پشتیبان و مسیر ارتباطی جداگانه جهت پایداری ارتباط
 • تضمین امنیت و حفظ حریم خصوصی
 • امکان برقراری سرویس های آزمایشی