بایگانی‌های ارزش افزوده - الماس نت

16 ژانویه 2021

ویدئو کنفرانس راهکاری مؤثر و شبیه‌ترین نوع ارتباط، به ارتباط چهره به چهره است. فناوری ویدئو کنفرانس به شکل سرویس می‌تواند با حذف تجهیزات، سهولت در استفاده و قرارگیری راهکارهای ویدئو کنفرانس در فرآیندهای سازمانی...

22 می 2020

مرکز تلفن آی پی یک مرکز تلفن خصوصی با راهکارهای جدید و با امکانات بینهایت در ارتباطات تلفنی گفته می شود که بر روی بستر شبکه کار می کند.در این مراکز امکانات لازم جهت برقراری...

21 می 2020

نسل جدید تلفن ها که بروی بستر شبکه ارایه میشود و تمامی نیازها و امکانات مورد نیاز بروی سرویس های تلفن را پشتیبانی میکند. امکاناتی از قبیل ترانک بدین معنی که شرکتها و موسسات فارغ...