• آدرس : کیلومتر 24 جاده مخصوص کرج ، روبروی رنگ سـحر ساخـتـمان الـماس
  کد پستی : 3163833988
 • شماره تماس استان تهران : ۱۷۹۲
  شماره تماس استان البرز : 36106051-026
  شماره سراسری : 91620029-021 و 91311718-021

بخش پشتیبانی فنی و مرکز تماس

 • Noc_Almasnet@ پشتیبانی آنلاین
 • داخلی ۱ تلفن تماس

بخش فروش و پشتیبانی فروش

 • Sales_Almasnet@ پشتیبانی آنلاین
 • داخلی ۲ تلفن تماس

بخش امور مالی اداری و قرارداد ها

 • Official_Almasnet@ پشتیبانی آنلاین
 • داخلی ۳ تلفن تماس

بخش مدیریت و رسیدگی به شکایات

 • Abuse_Almasnet@ پشتیبانی آنلاین
 • داخلی ۴ تلفن تماس