قیمت سرویسهای اینترنت پرسرعت غیرحجمی ADSL


سرعت پایهترافیک منصفانه خارجی
(گیگ)
ترافیک منصفانه داخلی
(گیگ)
قیمت یک ماهه
(تومان)
قیمت سه ماهه
(تومان)
قیمت شش ماهه
(تومان)
قیمت یکساله
(تومان)
512KB75150——-——-75,000——-
1M144288——-——-——-240,000
2M240480——-——-——-300,000
3M80160——-105,000——-——-
3M165330——-——-210,000——-
3M330660——-——-——-420,000
4M100200——-120,000——-——-
4M200400——-——-240,000——-
4M400800——-——-——-480,000
8M150300——-150,000——-——-
8M120240——-——-180,000——-
8M300600——-——-300,000——-
8M360720——-——-——-420,000
8M6001200——-——-——-600,000
16M9018080,000——-——-——-
16M300600——-240,000——-——-
16M6001200——-——-480,000——-
16M7801560——-——-——-600,000
16M12002400——-——-——-960,000

 1. به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
 2. آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
 3. منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
 4. ترافیک پیام‌رسان ‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه می‌شود.
 5. منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ….
 6. مطابق با مصوبه ۲۵۱ مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.
 7. در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در یک دوره می باشد.
 8. سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ درصد مواقع کاهش یابد.
 9. مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
 10. هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها 15000 تومان است.
 11. هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، ۶۰.۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
 12. هزینه ی ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۴۵.۰۰۰ تومان می باشد.
 13. برای کسب اطلاعات بیشتر مصوبه ۲۶۶ و ۲۶۸ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه فرمائید.
 14. جزئیات پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات ، مطابق ضوابط مصوبه ۲-۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات به پیوست قرارداد مشترکین میباشد.
 15. سرویس های مندرج در جدول فوق دارای شماره تاییدیه 524056 و (524819) 521646 و 524899 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.